Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS:Price Sea PE 19 lipca 2021

Author: SSESSMENTS

- źródła rynku w Indonezji ujawniły SSESSMENTS . COM że wiodący producent poliolefinów w kraju ogłosiło jego PE Cennik na tydzień rozpoczynający się 19 lipca. Jak poinformował, cennik producenta HDPE ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Daily,PE,Polish,SEA

Published on July 20, 2021 12:39 AM (GMT+8)
Last Updated on July 20, 2021 12:39 AM (GMT+8)