Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

MonthlySSESSMENTS: Tháng 8 năm 2021 Giá Polyethylene (PE) Thổ Nhĩ Kỳ

Author: SSESSMENTS

Giá chào bán polyethylene (PE) nhập khẩu từ Ả-rập Xê-út tăng $ 150-200 / tấn trong tuần thứ ba Nhu cầu đối với nhựa polyethylene (PE) bắt đầu suy yếu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Central and East Europe,Europe,Freemium,Monthly,PE,Turkey,Vietnamese

Published on September 10, 2021 9:31 PM (GMT+8)
Last Updated on September 10, 2021 9:31 PM (GMT+8)