Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: endonezya pazarında öne çıkanlar: yerli ve ithal polipropilen (PP), 17-18 ocak

Author: SSESSMENTS

gözden geçirilmesi SEA PP Homo Rafya Pazarı Orta Doğu kökenli 1.240-1.250$/ton Güneydoğu Asya menşei 1.320$/ton üzerinde Piyasa oyuncuları tarafından yapılan yorumlar PP Homo Rafya şöyle: İçe aktarmak PP Güneydoğu Asya ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Freemium,Indonesia,News,PP,SEA,Turkish

Published on January 18, 2022 4:27 PM (GMT+8)
Last Updated on January 18, 2022 4:27 PM (GMT+8)