Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: rus polivinil klorür (PVC) üreticisinin şubat ayı teslim teklifleri, talep durumu nedeniyle belirgin bir şekilde ayarlandı, Mart ayındaki değişim eğilimi

Author: SSESSMENTS

Rusya'da bir plastik ürün nihai üreticisi bildirdi SSESSMENTS.COM Şubat ayı teslimat teklifleri yerel polivinil klorürden ( PVC ) üreticiler, talep durumu nedeniyle önemli ölçüde aşağı çekildi. Aylık karşılaştırmada, teklifler arasında ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Freemium,News,PVC,Russia and CIS,Turkish

Published on February 25, 2022 12:10 PM (GMT+8)
Last Updated on February 25, 2022 12:10 PM (GMT+8)