Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: türkiye'ye çeşitli menşelerden ithal polietilen (PE) teklifleri hafif düzeltmelerle su yüzüne çıktı, kuzeye doğru devam etmesi bekleniyor

Author: SSESSMENTS

Türkiye merkezli bir tüccar paylaştı SSESSMENTS.COM polietilen ithal eden ( PE ) ülkeye çeşitli kökenlerden gelen teklifler, hafif düzeltmelerle su yüzüne çıktı. Tüccarlara göre, teklifler HDPE Üfleme kalıplama, HDPE Enjeksiyon ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Central and East Europe,Europe,Freemium,Iran,Middle East,News,PE,Saudi Arabia,Turkey,Turkish,US

Published on February 16, 2022 2:26 PM (GMT+8)
Last Updated on February 16, 2022 2:26 PM (GMT+8)