Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: tiêu hóa polypropylene (PP) toàn cầu: Châu phi, Châu Úc, Bangladesh, Trung Quốc, Châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Trung Đông, Philippines, Nam Mỹ, Thái Lan, gà tây, Việt Nam tuần 10, ngày 7 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3

Author: SSESSMENTS

Châu phi Giá PP Homo Injection và PP Homo Raffia nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc sang Angola tăng 100 USD / tấn so với tuần trước, đứng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,All Markets,All Products,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Belgium,Brazil,Central and East Europe,China,Europe,Freemium,ISC,India,Indonesia,Italy,Korea,Latin America,Malaysia,Middle East,NEA,News,PP,Pakistan,Philippines,SEA,Saudi Arabia,Thailand,Turkey,UAE,US,Vietnam,Vietnamese,West Europe

Published on March 14, 2022 10:09 AM (GMT+8)
Last Updated on March 14, 2022 10:09 AM (GMT+8)