Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Увоз полиетиленских (ПЕ) понуда из неколико земаља у Вијетнам пресељен у тандему

Author: SSESSMENTS

Обавештен вијетнамски трговац SSESSMENTS . COM који увози полиетилен ( PE ) понуде из неколико земаља у Вијетнам кретале су се заједно. Како је обавештено, водећи саудијски произвођач полиолефина најавио ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,Korea,Middle East,News,PE,SEA,Saudi Arabia,Serbian,Vietnam

Published on September 28, 2021 5:10 PM (GMT+8)
Last Updated on September 28, 2021 5:10 PM (GMT+8)