Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cererea de mărfuri din polipropilenă (PP) în Turcia rămâne sănătoasă, susținută de starea de aprovizionare

Author: SSESSMENTS

Un producător turc a prezentat la SSESSMENTS . COM cererea sănătoasă de polipropilenă ( PP ) mărfuri susținute de condițiile de aprovizionare. În ceea ce privește prețurile, ofertele locale pentru ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Central and East Europe,Europe,News,PP,Romanian,Turkey

Published on September 29, 2021 12:29 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 12:29 PM (GMT+8)