Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Endonezya'nın Önde Gelen Poliolefin Üreticisi Polipropilen (PP) Fiyat Listesini Açıkladı 38. Hafta, 20 Eylül

Author: SSESSMENTS

Endonezya'daki piyasa kaynaklarının bildirdiğine göre SSESSMENTS . COM Ülkenin önde gelen poliolefin üreticisinin polipropilen ( PP ) 20 Eylül 2021 tarihinde başlayan hafta için fiyat listesi. Belirtildiği gibi, üreticinin polipropilen ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PP,SEA,Turkish

Published on September 20, 2021 10:59 AM (GMT+8)
Last Updated on September 20, 2021 10:59 AM (GMT+8)