Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Endonezya'nın Önde Gelen Poliolefin Üreticisi Polipropilen (PP) Fiyat Listesini Açıkladı 4 Ekim 40. Hafta

Author: SSESSMENTS

Endonezya'daki piyasa kaynaklarının bildirdiğine göre SSESSMENTS . COM ülkenin önde gelen poliolefin üreticisinin polipropilenini ( PP ) 4 Ekim 2021'de başlayan hafta için fiyat listesi. NS arasında yukarı doğru bir ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PP,SEA,Turkish

Published on October 4, 2021 11:22 AM (GMT+8)
Last Updated on October 4, 2021 11:22 AM (GMT+8)