Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: europejski handlowiec rozmawiał o sytuacji na rynku polichlorku winylu (PVC) we Włoszech w związku z zagrożeniem wariantem omikron, wspólne krótkoterminowe prognozy cenowe

Author: SSESSMENTS

Wspólny europejski trader SSESSMENTS.COM w sprawie włoskiego polichlorku winylu ( PVC ) sytuacja rynkowa w obliczu zagrożenia wariantem Omicron. Handlowiec zwrócił uwagę, że sytuacja w kraju przy rosnącej liczbie przypadków ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Central and East Europe,Europe,Freemium,Italy,News,PVC,Polish,West Europe

Published on January 12, 2022 5:58 PM (GMT+8)
Last Updated on January 12, 2022 5:58 PM (GMT+8)