Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Güneydoğu Asya YYPE Film Piyasasının Gözden Geçirilmesi 38. Hafta, 20-24 Eylül

Author: SSESSMENTS

Uzak Doğu Asya menşeli 1.130-1.200$/ton Orta Doğu menşeli 1.150-1.190$/ton Güneydoğu Asya menşeli 1.170-1.220$/ton Piyasa oyuncuları tarafından yapılan yorumlar HDPE Film piyasası aşağıdaki gibidir: Küresel bir ticaret evi 21 Eylül'de “Taze ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PE,SEA,Turkish

Published on September 27, 2021 2:20 PM (GMT+8)
Last Updated on September 27, 2021 2:20 PM (GMT+8)