Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Hintli Üretici, Daha İyi Polietilen (PE) Tedarik Ortasında Yerel Tüccarların Alıcıları Çekmek İçin Fiyatlandırma Stratejisi Hakkında Konuştu, Talebin Ekim'de İyileşmesini Bekliyor

Author: SSESSMENTS

tarafından temasa geçildiği gibi SSESSMENTS . COM Hintli bir üretici olan ekibi, daha iyi polietilen arasında alıcıları çekmek için yerel tüccarların fiyatlandırma stratejisinden bahsediyor ( PE ) iç piyasada arz. ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,ISC,India,News,PE,Turkish

Published on September 23, 2021 10:31 PM (GMT+8)
Last Updated on September 23, 2021 10:31 PM (GMT+8)