Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Kaynak: Orta Doğulu Poliolefin Üreticisi Eylül Satışlarını Neredeyse Bitirdi, Sevkiyat Gecikmeleriyle Karşı Karşıya

Author: SSESSMENTS

İletişime geçilen bir pazar kaynağı SSESSMENTS . COM ekibi, Orta Doğulu bir poliolefin üreticisinin Eylül satışlarını neredeyse tamamladığını bildirdi. Bu nedenle üretici yakında Eylül sevkiyatı için siparişleri kapatacak. Normalde iki ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Freemium,Middle East,News,PE,PP,Turkish

Published on September 10, 2021 9:22 PM (GMT+8)
Last Updated on September 10, 2021 9:22 PM (GMT+8)