Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Lübnanlı Tüccar, Polimer Piyasasını Düşüren Birkaç Faktör Olarak Teklifi Atladı

Author: SSESSMENTS

SSESSMENTS . COM Lübnanlı bir tüccarın, polimer piyasasını aşağı çeken çeşitli faktörler nedeniyle teklifi atladığı bilgisi verildi. Lübnan'da, sürekli elektrik kesintileri ile birlikte hızla yükselen enflasyon ve temel mal kıtlığı, ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Middle East,News,PE,PP,PVC,Turkish

Published on September 30, 2021 4:59 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 4:59 PM (GMT+8)