Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Malezyalı Üretici Ekim 2021 Endonezya'ya Gönderilecek Polipropilen (PP) Fiyat Listesini Açıkladı

Author: SSESSMENTS

Endonezya'daki piyasa katılımcıları açıkladı SSESSMENTS . COM Ekim sevkıyat polipropileni alırken ( PP ) Malezyalı bir üreticiden fiyat listesi. Hepsi için üreticinin fiyat listesi PP Homopolimer kaliteleri 10$/tonluk bir düşüşle ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,Malaysia,News,PP,SEA,Turkish

Published on September 21, 2021 10:42 AM (GMT+8)
Last Updated on September 21, 2021 10:42 AM (GMT+8)