Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Producătorul din Orientul Mijlociu va modifica ofertele de transport din octombrie din polipropilenă (PP) către Asia de Sud-Est, în conformitate cu costurile de transport

Author: SSESSMENTS

Un producător din Orientul Mijlociu va modifica polipropilena pentru transportul din octombrie ( PP ) oferă oferte către Asia de Sud-Est în conformitate cu costurile de transport. După cum i ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Japan,Korea,Middle East,NEA,News,PP,Romanian,SEA,Saudi Arabia,Vietnam

Published on September 24, 2021 3:52 PM (GMT+8)
Last Updated on September 24, 2021 3:52 PM (GMT+8)