Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Türk Tüccar: Polipropilen (PP) Talebi Eğilimi Çeşitli Faktörlerle Desteklendi

Author: SSESSMENTS

Bir Türk tüccar bilgilendirildi SSESSMENTS . COM Ülkedeki polipropilen talep eğiliminin birkaç faktör tarafından desteklendiğini söyledi. Belirtildiği gibi, genel polipropilen ( PP ) Türkiye'de talep, arzın sıkışık olması nedeniyle bu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Central and East Europe,Europe,News,PP,Turkey,Turkish

Published on October 1, 2021 9:17 PM (GMT+8)
Last Updated on October 1, 2021 9:17 PM (GMT+8)