Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: turecki handlowiec woli sprzedawać ładunki z polietylenu (PE) do Europy, ponieważ popyt w Turcji wciąż ma wpływ na deprecjację lokalnej waluty

Author: SSESSMENTS

Turecki handlarz powiedział SSESSMENTS.COM że firma woli sprzedawać polietylen ( PE ) ładunków do Europy, ponieważ na popyt w Turcji nadal wpływa deprecjacja lokalnej waluty. Popyt na polietylen ( PE ) w Turcji jest powolny, a poziom akceptacji kupujących jest niski. Klienci wyrażali pomysły na zakup HDPE Rozdmuchiwanie i HDPE Folia w cenie odpowiednio 1330 USD/tona i 1350 USD/tona LC w zasięgu wzroku, CIF Baza głównego portu w Turcji. Jednak przedsiębiorca nie ma w tym tygodniu ofert. Trader otrzymał oferty od tradera z Dubaju na specjalną ocenę HDPE Film pochodzenia saudyjskiego w cenie 1600 USD za tonę z takimi samymi warunkami płatności i dostawy, ale oferty będą zbyt wysokie dla tureckich nabywców. Z drugiej strony taki poziom jest akceptowalny na rynku europejskim. „Lepszy poziom akceptacji europejskich nabywców jest powodem, dla którego wolelibyśmy sprzedawać polietylen ( PE ) ładunki do Europy niż do Turcji” – powiedział handlowiec.

Import polyethylene (PE) offers on LC at sight, CIF Turkey main port basis

OriginProductTransaction TypeOffers (USD/ton)
SaudiHDPE Blow MouldingBuy Idea1,330
SaudiHDPE FilmBuy Idea1,350
SaudiHDPE FilmOffer Received1,600

Tags: AlwaysFree,Central and East Europe,Europe,Middle East,News,PE,Polish,Saudi Arabia,Turkey

Published on January 12, 2022 10:40 AM (GMT+8)
Last Updated on January 12, 2022 10:40 AM (GMT+8)