Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Wietnamski handlowiec: Importuj oferty polietylenu (PE) z kilku źródeł z zauważalnymi korektami

Author: SSESSMENTS

Poinformowany wietnamski handlowiec SSESSMENTS . COM które importują polietylen ( PE ) oferty z kilku źródeł, które zostały poddane znaczącym modyfikacjom. W tym tygodniu przedsiębiorca otrzymał oferty na LDPE Film ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,Asia Pacific,Middle East,News,PE,Polish,SEA,Saudi Arabia,Singapore,Thailand,US,Vietnam

Published on September 23, 2021 3:24 PM (GMT+8)
Last Updated on September 23, 2021 3:24 PM (GMT+8)