Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Wiodący saudyjski producent poliolefin zastosował znaczące poprawki w październikowej dostawie Cennik polipropylenu (PP)

Author: SSESSMENTS

Poinformowani uczestnicy rynku SSESSMENTS . COM że wiodący saudyjski producent poliolefin wprowadził znaczące zmiany w dostawach polipropylenu w październiku ( PP ) cennik. Producent zdecydował się na podwyższenie październikowego cennika ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Middle East,News,PP,Polish,Saudi Arabia

Published on October 4, 2021 7:21 PM (GMT+8)
Last Updated on October 4, 2021 7:21 PM (GMT+8)