Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

PlantsSSESSMENTS: Tajlandzka linia SCG do zamknięcia linii polipropylenu (PP) w celu konserwacji

Author: SSESSMENTS

Źródło z Tajlandii SCG powiadomiony SSESSMENTS . COM że firma zamknie swój polipropylen ( PP ) linia do konserwacji. Jak informowaliśmy, firma zamknie swój polipropylen nr 2 ( PP ) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,Plant,Polish,SEA,Thailand

Published on September 21, 2021 12:57 PM (GMT+8)
Last Updated on September 21, 2021 12:57 PM (GMT+8)