Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

PlantsSSESSMENTS:Hurricane IDA, olinin'in klorini, kostik soda yapımlarını bozuyor

Author: SSESSMENTS

Madde bilgisi bilgisi ile pazar kaynakları SSESSMENTS . COM Dünyanın en büyük chlor-alkali üreticisi olan olin, klorin ve kostik soda bitkilerinde bir sorun yaşadı. Belirtildiği gibi, Şirket, 29 Ağustos 2021'de ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Caustic Soda,Chlorine,Plant,Turkish,US

Published on August 31, 2021 5:36 PM (GMT+8)
Last Updated on August 31, 2021 5:36 PM (GMT+8)