Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Bangladeş Polipropilen (PP) Fiyatları Haftası 6 Eylül'den Başlıyor

Author: SSESSMENTS

Oyuncular: Polipropilen ( PP ) Bangladeş'te Talep Yakın Vadede Kademeli Olarak İyileşecek Alıcılar, Çin polipropilen ithal etmek için bir satın alma fikrini dile getirdiler ( PP ) çok daha düşük ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Bangladesh,ISC,PP,Turkish,Weekly

Published on September 10, 2021 6:16 PM (GMT+8)
Last Updated on September 10, 2021 6:16 PM (GMT+8)