Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Ceny polipropylenu SEA (PP) Tydzień rozpoczynający się 27 września

Author: SSESSMENTS

Źródła: Oczekuje się, że nadchodzący sezon rolniczy i świąteczny zaakceptuje polipropylen w Azji Południowo-Wschodniej ( PP ) Rynek Polipropylen ( PP ) oferty na październik od producenta poliolefin bez zmian ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,Polish,SEA,Weekly

Published on September 29, 2021 4:17 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 4:17 PM (GMT+8)