Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Endonezya Polipropilen (PP) Fiyatları Haftası 27 Eylül'den Başlıyor

Author: SSESSMENTS

Endonezya Polipropilen ( PP ) Piyasanın Tanıklığı Fiyatta Olumlu Hareket ve Artan Talep Yerel üreticiler polipropilenlerini ayarladılar ( PP ) bir hafta içinde iki kez fiyat listesi İthal polipropilende 60$/tonluk ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,PP,SEA,Turkish,Weekly

Published on September 29, 2021 3:26 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 3:26 PM (GMT+8)