Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Pakistan Polipropilen (PP) Fiyatları Haftası 20 Eylül'den Başlıyor

Author: SSESSMENTS

Pakistan Polipropilen'de Sınırlı Ticaret Faaliyeti ( PP ) Oyuncular Yabancı Üreticilerden Yeni Teklifler Beklerken Piyasa Önde gelen Suudi poliolefin üreticisinden yeni teklifler bu ayın sonunda açıklanacak Yerli polipropilen ( PP ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,PP,Pakistan,Turkish,Weekly

Published on September 23, 2021 7:52 PM (GMT+8)
Last Updated on September 23, 2021 7:52 PM (GMT+8)