Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Vietnam Polietilen (PE) Fiyatları Haftası 20 Eylül'den Başlıyor

Author: SSESSMENTS

Hafifletilmiş Kilitlenme Beklentisi Polietileni Uyandırıyor ( PE ) Vietnam'da Satın Alma Duygusu Tüm lokalize polietilen ( PE ) aynı yönde hareket eden teklifler Karantinaların gevşetileceği beklentisi nedeniyle talep iyileşmeye başladı ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PE,SEA,Turkish,Vietnam,Weekly

Published on September 22, 2021 5:54 PM (GMT+8)
Last Updated on September 22, 2021 5:54 PM (GMT+8)