Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFreeRegister:Увоз у невољи у Немачкој пао је у јануару-мају

Author: SSESSMENTS

У периоду јануар-маја, увоз сирове нафте Немачке пао је због пандемије коронавируса и повезано закључавање. Према статистици из BAFA Спољнотрговинска канцеларија. Цифра је на годишњем нивоу пала за 11,4% на ...

Please login or register to continue reading.

Tags: AlwaysFreeRegister,Crude Oil,Europe,Germany,Serbian,West Europe

Published on July 20, 2021 9:31 AM (GMT+8)
Last Updated on July 20, 2021 9:31 AM (GMT+8)