Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFreeRegister:Hindistan'ın ham petrol ithalatı Haziran ayında 9 aylığına düşüyor

Author: SSESSMENTS

Hindistan Haziran ayında yaklaşık 3,9 milyon ham petrol ithal etti, tanker izleme verileri gösterdi. Bu, 9 ayda en düşük ithalatı ve Mayıs ayından itibaren% 7'lik bir düşüşü temsil eder. Bununla ...

Please login or register to continue reading.

Tags: AlwaysFreeRegister,Crude Oil,ISC,India,Turkish

Published on July 20, 2021 2:08 AM (GMT+8)
Last Updated on July 20, 2021 2:08 AM (GMT+8)