Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFreeRegister:Import ropy naftowej Indii przypada do 9 miesięcy niski w czerwcu

Author: SSESSMENTS

Indie importowane około 3,9 mln BPD ropy naftowej w czerwcu pokazywały dane śledzenia tankowca. Stanowi to najniższy przywóz w ciągu 9 miesięcy i spadek 7% od maja. Niemniej jednak jest ...

Please login or register to continue reading.

Tags: AlwaysFreeRegister,Crude Oil,ISC,India,Polish

Published on July 20, 2021 2:15 AM (GMT+8)
Last Updated on July 20, 2021 2:15 AM (GMT+8)