Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFreeRegister:Irak minister oleju widzi poprawę rynku ropy naftowej

Author: SSESSMENTS

W niedzielę, Iraku minister oleju IHSAN Abdul Jabbar skomentował, że rynek ropy poprawił się pod względem popytu, wraz ze spadkiem nadwyżki i zapasów. To stwierdzenie stosowane zgodnie z nową umową ...

Please login or register to continue reading.

Tags: AlwaysFreeRegister,Crude Oil,Iraq,Middle East,Polish,World

Published on July 20, 2021 2:25 AM (GMT+8)
Last Updated on July 20, 2021 2:25 AM (GMT+8)