Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AnalysisSSESSMENTS: ABD polietilen tereftalat (PET), ABD tarafından bildirilen 2020 yılının aynı dönemine kıyasla Aralık 2021 itibarıyla SEA'ya ihracat yapıyor

Author: SSESSMENTS

US polietilen tereftalat ( PET ) Malezya'ya ihracat ( Malezya limanları, Asya'ya transit kargolar için Gümrüklü Antrepo olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. ) Ocak-Aralık 2021'de dalgalı Ocak-Aralık 2020'ye kıyasla 5.000 tondan ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Analysis,Asia Pacific,Freemium,PET,SEA,Turkish,US

Published on February 14, 2022 6:02 PM (GMT+8)
Last Updated on February 14, 2022 6:02 PM (GMT+8)