Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AnalysisSSESSMENTS: Mỹ xuất khẩu polyethylene terephthalate (PET) sang Đông Nam Á tính đến tháng 12 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, theo báo cáo của Mỹ

Author: SSESSMENTS

Polyethylene terephthalate (PET) của Mỹ xuất khẩu sang Malaysia ( Các cảng của Malaysia được sử dụng rộng rãi làm Kho ngoại quan cho hàng hóa trung chuyển đến Châu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Analysis,Asia Pacific,Freemium,PET,SEA,US,Vietnamese

Published on February 14, 2022 6:03 PM (GMT+8)
Last Updated on February 14, 2022 6:03 PM (GMT+8)