Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Вијетнамски трговац представио најновије прилагођавање цена на увоз јужнокорејског полипропилена (ПП)

Author: SSESSMENTS

Трговац из Вијетнама дели са SSESSMENTS . COM Тим најновије стратегије цена коју је успоставио јужнокорејски полипропилен ( PP ) произвођач у земљу. Према трговцу, један јужнокорејски произвођач је понудио ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,NEA,News,PP,SEA,Serbian,Vietnam

Published on September 29, 2021 7:13 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 7:13 PM (GMT+8)