Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Wietnamski handlowiec ujawnia ostatnią korektę cen importowanych ładunków z południowokoreańskiego polipropylenu (PP)

Author: SSESSMENTS

Trader z Wietnamu udostępniony SSESSMENTS . COM za najnowszą strategię cenową ustanowioną przez południowokoreański polipropylen ( PP ) producenta do kraju. Według handlowca, południowokoreański producent przedstawił na rynku wycenę cenową, ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,NEA,News,PP,Polish,SEA,Vietnam

Published on September 29, 2021 7:11 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 7:11 PM (GMT+8)