Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Alocarea exportului pentru polipropilenă (PP) de la doi producători thailandezi către Asia de Sud-Est Limitată, cererea internă a început să se schimbe

Author: SSESSMENTS

Un comerciant cu sediul în Thailanda a informat SSESSMENTS . COM că alocarea exportului pentru polipropilenă ( PP ) de la doi producători thailandezi este limitată, deoarece cererea de pe ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Middle East,NEA,News,PP,Romanian,SEA,Thailand,Vietnam

Published on September 22, 2021 6:36 PM (GMT+8)
Last Updated on September 22, 2021 6:36 PM (GMT+8)