Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Prețurile din polipropilenă (PP) din Thailanda săptămâna începând cu 20 septembrie

Author: SSESSMENTS

Polipropilenă locală și de export ( PP ) Oferă o bază fermă câștigată pentru a menține tendința anterioară Polipropilenă locală ( PP ) oferte înregistrate stabile la mai ferme Thailanda ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,Romanian,SEA,Thailand,Weekly

Published on September 22, 2021 1:37 PM (GMT+8)
Last Updated on September 22, 2021 1:37 PM (GMT+8)