Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Hintli Tüccar: Orta Doğulu Üreticiler Polipropilen (PP) Kargoları Sunmakla İlgisiz Görünüyor, Alıcıların Kabul Seviyesi Kayıyor

Author: SSESSMENTS

tarafından temasa geçildiği gibi SSESSMENTS . COM Hintli bir tüccar ekibi, Orta Doğu polipropileninin ( PP ) üreticiler Hindistan'a kargo satmakla ilgilenmeyebilir. Bu hafta taze polipropilen yok ( PP ) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,ISC,India,Korea,Middle East,NEA,News,PP,Saudi Arabia,Turkish

Published on September 30, 2021 8:45 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 8:45 PM (GMT+8)