Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: tiêu hóa polyetylen (PE) toàn cầu: Úc, bangladesh, trung quốc, cộng hòa séc, ấn độ, indonesia, malaysia, pakistan, philippines, nam mỹ, bồ đào nha, thái lan, thổ nhĩ kỳ, việt nam tuần 20, 15-19 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Châu Úc Giá chào nhập khẩu mLLDPE C6 của Singapore, cũng như LDPE Film và LLDPE Film C4 của Thái Lan tới Úc thông qua một thương nhân ổn định ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Americas,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Central and East Europe,China,Czech Republic,Digest,Europe,ISC,India,Indonesia,Latin America,Malaysia,Middle East,NEA,News,PE,Pakistan,Philippines,Portugal,Qatar,Russia and CIS,SEA,Serbia,Thailand,US,Vietnam,Vietnamese

Published on May 22, 2023 12:05 PM (GMT+8)
Last Updated on May 22, 2023 12:05 PM (GMT+8)