Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: tiêu hóa polyetylen (PE) toàn cầu: úc, bangladesh, trung quốc, ecuador, châu âu, ấn độ, indonesia, kenya, malaysia, pakistan, panama, philippines, thái lan, turkiye, việt nam tuần 6, 6-10 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Châu Úc Một nhà sản xuất Singapore giữ giá chào LLDPE FilmC4 và mLLDPE C6 sang Úc ổn định theo so sánh hàng tuần, lần lượt ở mức $1.330/tấn và ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,All Markets,Americas,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Belgium,Central and East Europe,China,Czech Republic,Europe,ISC,India,Indonesia,Kenya,Latin America,Malaysia,NEA,News,PE,Pakistan,Philippines,SEA,Serbia,Thailand,Turkey,US,Vietnam,Vietnamese,West Europe

Published on February 13, 2023 12:55 PM (GMT+8)
Last Updated on February 13, 2023 12:55 PM (GMT+8)