Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Wiodący indonezyjski producent poliolefin ogłasza cennik polipropylenu (PP) Tydzień 39, 27 września

Author: SSESSMENTS

Źródła rynkowe w Indonezji zgłoszone do SSESSMENTS . COM że wiodący producent poliolefin w kraju ogłosił wprowadzenie polipropylenu ( PP ) cennik na tydzień rozpoczynający się 27 września 2021 r. ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PP,Polish,SEA

Published on September 27, 2021 11:39 AM (GMT+8)
Last Updated on September 27, 2021 11:39 AM (GMT+8)