Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Wiodący indonezyjski producent poliolefin ogłasza czwarty cennik polipropylenu (PP) Tydzień 39, 1 października

Author: SSESSMENTS

Źródła rynkowe w Indonezji zgłoszone do SSESSMENTS . COM że wiodący producent poliolefin w kraju ogłosił swój czwarty polipropylen ( PP ) cennik na tydzień rozpoczynający się 27 września 2021 ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PP,Polish,SEA

Published on October 1, 2021 5:54 PM (GMT+8)
Last Updated on October 1, 2021 5:54 PM (GMT+8)