Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS:Tayland Trader: Güneydoğu Asya alıcıları, fiyat revizyonuna rağmen polipropilen (PP) kargolarını güvence altına almak için daha az ilgi gösterdi, Endonezya alıcılarının teklifleri reddedildi

Author: SSESSMENTS

Tayland tüccarı dile getirildi SSESSMENTS . COM Güneydoğu Asya alıcılarının polipropilen (polipropilenin sabitlenmesine daha az ilgi gösterdiğini gösterdi. PP ) Fiyat revizyonuna rağmen kargolar. Bu hafta, tüccar ihracat için tekliflerini ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,Indonesia,News,PP,SEA,Thailand,Turkish,US,Vietnam

Published on September 3, 2021 3:59 PM (GMT+8)
Last Updated on September 3, 2021 3:59 PM (GMT+8)