Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Ceny polipropylenu (PP) w Turcji zaczynają się od 27 września

Author: SSESSMENTS

Polipropylen ( PP ) Rynek w Turcji zaczyna wzrastać zgodnie z większą liczbą zamówień z Europy Liczne importowane polipropyleny ( PP ) oferty dla Turcji wysłały korekty Popyt wykazał pozytywną ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Central and East Europe,Europe,PP,Polish,Turkey,Weekly

Published on September 30, 2021 3:24 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 3:24 PM (GMT+8)