Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Polipropylen w Turcji (PP) Ceny Tydzień od 20 września

Author: SSESSMENTS

Gracze na rynku tureckim: przedłużona tendencja wzrostowa w zakresie polipropylenu ( PP ) Ceny doprowadziły do zmniejszenia wielkości zakupów Importuj polipropylen ( PP ) oferty przedłużyły ich hossy w obliczu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Central and East Europe,Europe,PP,Polish,Turkey,Weekly

Published on September 23, 2021 4:23 PM (GMT+8)
Last Updated on September 23, 2021 4:23 PM (GMT+8)