Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Ceny polipropylenu Bangladeszu (PP) zaczynają się od 27 września

Author: SSESSMENTS

Polipropylen ( PP ) Rynek w Bangladeszu jeszcze nie wskazuje na oznaki poprawy Brak świeżego importowanego polipropylenu ( PP ) oferty na rynek Bangladeszu w tym tygodniu Popyt na polipropylen ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Bangladesh,ISC,PP,Polish,Weekly

Published on September 30, 2021 7:41 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 7:41 PM (GMT+8)