Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá acrylonitrile butadiene styrene (ABS) châu Á tuần bắt đầu từ ngày 27 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Xu hướng giá Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) hiện tại ở châu Á được dự đoán sẽ kéo dài Giá nhập khẩu ABS Injection từ Đài Loan và Hàn Quốc được ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,NEA,SEA,Styrenics,Vietnamese,Weekly

Published on March 2, 2023 6:42 PM (GMT+8)
Last Updated on March 2, 2023 6:42 PM (GMT+8)