Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Prețurile din polipropilenă din India (PP) Săptămâna începând cu 27 septembrie

Author: SSESSMENTS

Următoarele importuri de polipropilenă ( PP ) Mărfuri de la furnizori de peste mări către India, prognozate să fie insuficiente, pentru a sprijini ofertele locale Polipropilenă locală ( PP ) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,India,PP,Romanian,Weekly

Published on September 29, 2021 4:58 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 4:58 PM (GMT+8)