Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Ceny polipropylenu (PP) w Indiach zaczynają się od 27 września

Author: SSESSMENTS

Nadchodzący import polipropylenu ( PP ) Przewiduje się, że ładunki od zagranicznych dostawców do Indii będą skąpe, aby wspierać lokalne oferty Lokalny polipropylen ( PP ) oferty są w trendzie ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,India,PP,Polish,Weekly

Published on September 29, 2021 4:57 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 4:57 PM (GMT+8)